วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เปิดดิก

Dictionary อังกฤษ - อังกฤษ

Dictionary อังกฤษ - ไทย & ไทย - อังกฤษ
ตัวอย่างประโยค 2 ภาษา (ภาษาไทย <- - > อังกฤษ)
-http://www.thai-language.com/dict/
-http://www.seasite.niu.edu:85/thai/TDReader/ThaiReader.aspx
[1.พิมพ์คำศัพท์ 2.คลิก Examples 3.คลิก Search; อาจจะจำเป็นต้องคลิก Refresh]
-http://translate.google.com/?hl=en#

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
-http://www.natcorp.ox.ac.uk/
-http://new.wordsmyth.net/?mode=rs
[1.พิมพ์คำศัพท์ในช่อง Search for entries that contain 2. ติ๊กเลือก Word(s) + Forms 3.ติ๊ก Example 4.คลิก Perform Search]
-http://www.jukuu.com/
-http://eedic.naver.com/
[1.พิมพ์คำศัพท์ 2.กด Enter 3.คลิก Example]
-Learner's Dictionary หลายเว็บ

ไม่มีความคิดเห็น: